Bevorderingsnorm

Algemeen: berekening rapportcijfer

Rapportcijfers worden vastgesteld op basis van een gewogen voortschrijdend gemiddelde. Het kerstrapport is gebaseerd op het gemiddelde van alle behaalde cijfers tot en met de proefwerkweek aan het einde van het eerste trimester. Het voorjaarsrapport is gebaseerd op het gemiddelde van alle behaalde cijfers tot en met de proefwerkweek aan het einde van het tweede trimester. Het overgangsrapport is gebaseerd op het gemiddelde van alle behaalde cijfers van het hele jaar. 

Bevordering van atheneum 1 naar atheneum 2

Klik hier.

Bevordering van atheneum 2 naar atheneum 3 en van atheneum 3 naar atheneum 4

Hiervoor geldt de volgende normering:

Afwijzen 5 of meer tekorten

Bespreken 3½, 4 of 4½ tekorten

Toelaten: 3 tekorten of minder.

Rekenen telt niet mee in de bevorderingsnorm, de voorwaarde voor het kiezen van wiskunde N in atheneum-4 is dat het eindcijfer voor wiskunde op atheneum-3 minimaal een 7,0 is. De vakken lb – Lo – tn kunnen tezamen maximaal een bijdrage leveren van 1½ tekort.

De vakken lb – Lo – tn kunnen tezamen maximaal een bijdrage leveren van 1½ tekort.

Bevorderingsnormen atheneum 4 naar atheneum 5

Klik hier

Het is niet mogelijk om twee maal in hetzelfde leerjaar of in twee opeenvolgende leerjaren te doubleren, tenzij daarvoor heel bijzondere redenen zijn aan te voeren. Als aanvullende voorwaarde geldt dat alle onderdelen van het LOB-dossier voldoende zijn afgerond

Bevorderingsnormen van atheneum 5 naar atheneum 6

klik hier

Als aanvullende voorwaarde geldt dat alle onderdelen van het LOB-dossier voldoende zijn afgerond.