MR Atheneum

Bezetting van de raden

In iedere MR zijn drie geledingen vertegenwoordigd: Personeel, ouders en leerlingen. Iedere MR bestaat uit twaalf leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De helft van de leden van iedere geleding treedt ieder jaar af. Door middel van verkiezingen worden de geledingen weer aangevuld.

Iedere MR vaardigt twee leden van de personeelsgeleding, een lid van de oudergeleding en een lid van de leerlinggeleding af naar de GMR. De GMR bestaat dus uit zes leden van de personeelsgeleding, drie leden van de oudergeleding en drie leden van de leerlinggeleding.

Iedere raad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris/penningmeester. De vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij Trevianum. Toehoorders hebben geen spreekrecht

 

Geleding Achternaam Plaats E-mail Telefoon
pers. Jan Deuss Nieuwstadt j.deuss@trevianum.nl 06 83 54 62 84
pers. Els Schoonen Doenrade e.schoonen@trevianum.nl 046 442 42 36
pers. Arno van Veen Sittard a.veen@trevianum.nl 06 14 90 49 75
pers. Jeroen Broeren Selfkant Tuddern j.broeren@trevianum.nl 06 81 07 53 50
ouder Erik Hofmann Sittard erik.miranda@ziggo.nl 06 53 73 71 46
ouder Claudia Reiner Sittard creiner@carisenreiner.nl 046 451 22 30 
leerl. Mara Hermse Sittard hierismara@gmail.com 06 10 84 00 16
leerl. Dekra Boukhrissie Urmond dekraboukhrissie@hotmail.com 06 19 43 73 07