Toelatingseisen

Een leerling is toelaatbaar tot de eerste klas gymnasium op grond van het passende advies van de basisschool. Dit advies is gebaseerd op de volgende criteria:

  • gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS). Deze zijn het resultaat van een meerjarige peiling door de basisschool en hebben betrekking op de onderdelen begrijpend lezen, spelling en rekenen;
  • het leerlingprofiel, werkhouding, niveau/intellectuele capaciteiten en vaardigheden;
Een leerling die wil kiezen voor gymnasium, moet voldoen aan de volgende eis:
  • Advies basisschool: vwo