MR Gymnasium

Bezetting van de raden

In iedere MR zijn drie geledingen vertegenwoordigd: Personeel, ouders en leerlingen. Iedere MR bestaat uit twaalf leden: vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De helft van de leden van iedere geleding treedt ieder jaar af. Door middel van verkiezingen worden de geledingen weer aangevuld.

Iedere MR vaardigt twee leden van de personeelsgeleding, een lid van de oudergeleding en een lid van de leerlinggeleding af naar de GMR. De GMR bestaat dus uit zes leden van de personeelsgeleding, drie leden van de oudergeleding en drie leden van de leerlinggeleding.

Iedere raad heeft een voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris/penningmeester. De vergaderingen zijn openbaar voor iedereen die rechtstreeks betrokken is bij Trevianum. Toehoorders hebben geen spreekrecht.

Geleding Naam Plaats E-mail Telefoon
pers. Adriana Prinsen Hoensbroek a.prinsen@trevianum.nl 045 563 14 94
pers. Hans Hotterbeekx Sittard h.hotterbeekx@trevianum.nl 06 27 90 51 45
pers. Roy Bolech Maastricht r.bolech@trevianum.nl 043 356 17 90
pers. Roel Moonen Aachen (Dld) ro.moonen@trevianum.nl 06 27 24 13 65  
ouder Hanneke Coolen Sittard hanneke.coolen@rohco.nl 06 50 21 20 81
ouder Jocelijn Manderveld Limbricht jpenjos@gmail.com 06 30 58 89 86 
leerl. Adesa Mohammad  Sittard adesa_m@hotmail.com  
leerl. Yonis Tammar  Einighausen yonis.systeem@gmail.com 06 83 34 74 80