GYMNASIUM
GYMNASIUM
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Definitie van een loopbaan

Een loopbaan wordt op verschillende manieren gedefinieerd. Een vriendelijke maar treffende definitie van een loopbaan is "een aaneenschakeling van ervaringen op het gebied van studie en arbeid die het ontwikkelingsproces van een mens weergeeft." Na de basisschool is het verloop afhankelijk van keuzes die je maakt. Keuzes voor onderwijsprogramma's, voor opleidingen, voor banen, voor bij- en nascholing, voor verandering van werk of voor verandering van beroep..

Loopbaanbegeleiding vanaf klas 3

Loopbaanbegeleiders zijn op Trevianum actief vanaf de derde klas. Zij begeleiden de scholieren eerst bij de keuze van hun stroom en profiel en daarna bij alle overige loopbaankeuzes. Als de aaneenschakeling van keuzes logisch op elkaar aansluit is er feitelijk geen sprake van ‘harde’ keuzes maar spreken we van een doorlopende (en vloeiende) loopbaanontwikkeling.

Doel

Het is onze taak om de leerling en zijn ouders te ondersteunen in zijn of haar loopbaanontwikkeling. Deze ondersteuning is concreet het laten verkennen van de leervermogens en leerinteresses, het benoemen van eigenschappen en typekenmerken en herkennen van talenten. Dit moet leiden tot het vormen van een loopbaanidentiteit. Die identiteitsvorming is cruciaal voor het vinden van een passend schoolniveau, kiezen van geschikte en succesrijke vakken in de bovenbouw en uiteindelijk een vervolgstudie die aansluit op deze ontwikkeling. De leerling leert daarmee in deze fase ook hoe een loopbaankeuze gemaakt moet worden.

Proces

De persoonlijkheid van jongeren is volop in ontwikkeling. In deze leeftijdsfase is onderzoeken, uitproberen en ontdekken belangrijk om te achterhalen welke leervermogens en kwaliteiten opvallend zijn. Deze bepalen de richting van hun studie- en beroepsontwikkeling. Tijdens dat ontdekken doen jongeren allerlei uitspraken over hun prestaties, wensen en plannen, die vaak ingegeven worden door het moment of de fase waarin ze verkeren. Deze wensen kunnen heel irreëel zijn en zelfs voor grote misstappen zorgen. Mensen hebben nu eenmaal doelen nodig in de vorm van wensen, aspiraties, ambities en misschien wel dromen. Als deze doelen goed doordacht en realistisch onderbouwd zijn worden wensen en ambities een betrouwbare richtingwijzer.

Geïntegreerde leerlingbegeleiding op Trevianum

Loopbaanbegeleiding en leerlingbegeleiding worden meestal apart genoemd maar maken samen deel uit van de geïntegreerde begeleiding. In dat proces wordt de leerling in allerlei aspecten van het leven begeleid naar volwassenheid. We herkennen drie deelgebieden namelijk ‘Leren Leven’, ‘Leren leren’, Leren kiezen ‘. 
De mentor vormt de spil en neemt het coachen van de ontwikkeling op zich. De loopbaan- en leerlingbegeleiders vormen het vangnet waar naar de mentor kan verwijzen en waar scholieren en ouders ook rechtstreeks naar toe kunnen voor ondersteuning. .

Activiteiten

Allerlei activiteiten variërend van testprogramma's, activeringsprogramma's en voorlichtingsprojecten maar ook individuele psychologische en psychodiagnostische (met testen en vragenlijsten) loopbaanonderzoeken moeten ervoor zorgen dat onze scholieren in "bekend en rustig vaarwater op koers blijven”. Er worden lessenseries ontwikkeld voor de mentoren, begeleidingsprogramma's uitgevoerd voor scholieren en individuele gesprekken met scholieren en hun ouders gevoerd die door de mentoren niet verder geholpen kunnen worden.

Bijzondere doelgroepen

Loopbaanbegeleiding biedt maatbegeleiding aan voor topsporters, kunstenaars en artiesten, (partieel) hoogbegaafden en jongeren met atypische gedragskenmerken.

Contact:

Paul Smit

Laura van Drunen

Ze zijn bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur op het telefoonnummer 046-4206912, of op onderstaande e-mailadressen:

p.smit@trevianum.nl