GYMNASIUM
GYMNASIUM
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kosten leermiddelen

Schoolkosten 2021-2022 en (vrijwillige) ouderbijdrage

Als uw kind naar de middelbare school gaat, heeft het boeken nodig en andere (les)materialen.
De school zorgt voor de schoolboeken en geeft deze in bruikleen aan de leerling.
De overige (les)materialen zijn niet gratis. Ouder(s)/verzorger(s) moet(en) deze zelf aanschaffen. Te denken valt hierbij aan schrijfmateriaal, woordenboeken, atlas, sportkleding en rekenmachine.

Trevianum kent een groot aanbod aan activiteiten en excursies, zoals: het brugklaskamp, dagexcursies, het Poetebal, projecten tijdens de projectweken, het Gala enzovoorts. Dit aanbod is verdeeld over alle schooljaren. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid om deel te nemen aan stromen, Cambridge Engels, Dele Spaans of sportprogramma’s van de Topsport Talentschool (LOOT).

Per leerjaar werd tot nu toe een bedrag in rekening gebracht voor deelname aan die activiteiten, excursies en projecten.  Daarnaast gold een algemene vrijwillige bijdrage.

Vanaf schooljaar 2021-2022 werken wij met een systeem van één bedrag als vrijwillige ouderbijdrage voor alle activiteiten, projecten en excursies. Die (vrijwillige) bijdrage bedraagt € 50,-. Ouders krijgen dus geen aparte rekening meer voor brugklaskamp, Poetebal, projecten enzovoorts. Daarbij kan gekozen worden voor een eenmalige betaling of voor een betaling in vijf termijnen.

Voor de stromen, Cambridge Engels (onderbouw en bovenbouw), Dele Spaans (bovenbouw) en de sportprogramma’s van Topsport Talentschool (LOOT) wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 75 per jaar. Ook hier kan gekozen worden voor een eenmalige betaling of voor een betaling in vijf termijnen.

Bijdragen

Vrijwillige ouderbijdrage  (voor activiteiten, projecten en excursies) € 50,00
Vrijwillige ouderbijdrage voor stromen, Cambridge Engels, Dele Spaans  en TTS € 75,00

Huur garderobekastje/kluisje € 10,00
Tekendoos (indien besteld)            € 38,00
Borg boekenfonds (eenmalig eerste leerjaar op school)       € 75,00

Het totaalbedrag van deze bijdragen kan in vijf termijnen worden betaald.

De samenstelling en hoogte van deze bijdragen zijn vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad. De bedragen worden na de start van het schooljaar in rekening gebracht middels een factuur.

De ouderbijdrage is zoals aangegeven vrijwillig, u kunt er dus als ouder(s)/verzorger(s) voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, wordt uw kind niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of programma’s die door Trevianum worden georganiseerd.

Het kan wel zijn dat bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan, omdat dit afhankelijk is van de hoogte van het geïnde bedrag. Dat geldt zeker voor de buitenlandse reizen.

Buitenlandse re

izen

Op havo-4, atheneum-4 en gymnasium-5 kunnen de leerlingen deelnemen aan een buitenlandse reis. De kosten voor de buitenlandse reis zijn afhankelijk van de keuze en variëren van € 550 tot € 865.
Om de betaling te spreiden, is een spaarsysteem ingericht. Vanaf klas 2 wordt hiermee gestart.

Leerlingen die deelnemen aan de Sportstroom wordt in de derde klas de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een skireis in januari van het schooljaar. De kosten bedragen ongeveer € 475.

Vanwege coronamaatregelen hebben we besloten deze reizen dit schooljaar niet te organiseren. Wel kijken we in samenspraak met de leerlingen van de betreffende lagen wat een passende alternatieve activiteit is die we hun kunnen aanbieden.