HAVO
HAVO
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Xplore

Elk jaar neemt Trevianum deel aan de reizen georganiseerd door de Stichting Global Exploration;

een groep van zo’n 35 leerlingen en 6 begeleiders reist na een intensief voorbereidingstraject waarbij vooral ook bewustwording centraal staat naar een ontwikkelingsland om niet alleen de cultuur te leren kennen maar vooral ook de wereld een beetje beter te maken door de mensen die het nodig hebben te helpen. De reis vindt plaats in de eerste drie weken van de zomervakantie en wordt door elke deelnemer als enorm indrukwekkend en leerzaam ervaren. Naast een eigen bijdrage dienen de leerlingen sponsorgeld op te halen dat vervolgens ter plekke besteed wordt onder het motto “Together One World”. Vooral ervaren dat veel mensen het op deze wereld veel minder goed getroffen hebben en de handen uit de mouwen steken zijn de doelen van deze reizen.Deze reizen leveren een sterke bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen naar zelfstandige wereldburgers.

Enkele indrukken van de afgelopen jaren:

Xplore Zuid-Afrika 2016; Ons dien met trots

Wat hebben we hard gewerkt in dit fantastische land waarin we ondanks de sloppenwijken waarin we zaten (op elkaar gepropt in een veel te klein gebouwtje waar we ook nog iedere morgen om 06.00 uur weer uit moesten) veel swingende mensen hebben ontmoet en prachtige ochtendgebeden meemaakten. Niet alleen huisjes hebben we opgeknapt in een weeshuis, ook hebben we de eerste Zuid-Afrikaanse Ecobibliotheek uit de grond gestampt, compleet met laptops, beamer en internetverbinding dankzij ons extra sponsorgeld. Voor 4 jongeren hebben we een studiefonds gevuld en voor 4 families in Kaapstad de woonomstandigheden verbeterd. Aan de erfenis van Mandela om 67 minuten iets voor een ander te doen hebben we ruimschoots kunnen voldoen!

Xplore 2015 Ninos de la Calle

Afgelopen zomer stond het helpen en cultureel uitwisselen met straatkinderen onder begeleiding van Mama Alice op de rol. De omstandigheden waaronder we gewerkt hebben waren heel primitief en zwaar door de hoogte waarop we werkten, zoals bij de Ecolodge. Maar eigenlijk beseften we alleen maar hoe goed we het thuis hebben; Indrukwekkend waren de verhalen van de straatkinderen zelf op de plek waar ze sliepen; het riool van Ayacucho. Met heel veel voldoening hebben we niet alleen fysiek kunnen helpen en werken bij de gastgezinnen, maar ook voor zo’n 20 kinderen een jaar lang de kosten van onderwijs kunnen sponsoren.De mensen in Peru zelf waren zo blij met onze komst dat de begeleiders zelfs tot ereburger van Quinia zijn benoemd.

Xplore 2014 Meer dan 6.000 mijlen hebben we gevlogen

Om mensen te helpen, om te schilderen, met kinderen te spelen en ook wonden van leprapatienten te verzorgen. De mensen van de VIS school waar we op bezoek waren, een school vergelijkbaar met Trevianum, wisten van het bestaan van de Village of Hope weinig of niets af; laat staan dat ze gerichte hulp bieden. Door het kastenstelsel is er in India weinig contact tussen arm en rijk. Wat hebben we hard gewerkt in de enorme hitte; huisjes opknappen in het lepradorp en schooltjes verbeteren samen met de kinderen

Xplore 2013 Rechtsaf in plaats van linksaf

Dagelijks slaan in Phnom Penh tientallen bussen vol toeristen linksaf naar de Killing Fields, zonder enig besef dat aan de rechterkant van de weg een grote vuilnisbelt ligt. 17 gezinnen wonen aan deze stortplaats in een trieste sloppenwijk. De krotten waarin deze mensen wonen zijn van hout en plastic. Plastic gevonden op de vuilnisbelt, want dat is waarvan deze mensen moeten leven. Het gevonden afvalwordt gewassen in een meertje dat ook gebruikt wordt als was- en drinkwater en zelfs als rijstveld. Als enige sloeg onze bus rechtsaf in plaats van linksaf!