Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Diensten

Trevianum heeft twee ondersteunende diensten: Financiën & Administratie, en Facilitaire Zaken. Elke dienst is onderverdeeld naar een aantal subdiensten en staat onder leiding van een hoofd. De hoofden worden aangestuurd door het hoofd Bedrijfsvoering (dhr. G.van der Sterren)


R.M.S. Cuypers
financiën & administratie

De dienst financiën & administratie verzorgt de financiële administratie en de leerlingenadministratie, voert het secretariaat van de directie, voert alle voorkomende werkzaamheden uit op het gebied van ICT en beheert het boekenfonds.


L. van Dokkum
facilitaire zaken 

De dienst facilitaire zaken draagt zorg voor de huisvesting, het beheer en het onderhoud van de gebouwen, en voor de beveiliging en bewaking van de scholengroep. Voorts verzorgt zij de baliefunctie, alsook de catering, conciërgerie en de schoonmaakdienst. Tot slot vallen de reprodiensten en de toezichthoudende functie eveneens onder deze dienst.