Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolplan

Het schoolplan van Trevianum Scholengroep is een document dat zijn ontstaansgrond vindt in artikel 24 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het huidige schoolplan geldt voor een periode van vier jaar (2019 - 2023).

Het schoolplan is het strategisch koersplan voor de komende planperiode en is de basis voor beleid van Trevianum en het handelen van medewerkers in deze periode. Extern is het plan een middel tot dialoog met onze omgeving. Intern zal dit plan gebruikt worden:

  • als planningsdocument voor ontwikkeling op een aantal terreinen zoals onderwijs, begeleiding,
  • personeel, ICT, financiën en materiële zaken;
  • als een belangrijk kwaliteitsinstrument;
  • als document ter verantwoording aan de overheid: de wettelijke verplichte functie.

Het volledige schoolplan is hier te downloaden.