Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Omdat Trevianum scholengroep bestaat uit drie scholen, heeft Trevianum ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Een MR heeft alleen maar zeggenschap heeft over zaken van de school waar ze bijhoort (Trevianum Havo, Atheneum of Gymnasium). De GMR praat mee over bovenschoolse zaken, zaken die voor de hele Trevianum scholengroep gelden, zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van het College van Bestuur.

De GMR is samengesteld uit leden van de afzonderlijke MR’en.

De samenstelling van de GMR is als volgt:

geleding

naam

van MR

leerling

Deniz Çoban

gymnasium

leerling

Laure Hooijkaas

gymnasium

leerling

Roan Warnar

atheneum

ouder

Nocky Derix

gymnasium

ouder

Nicole Engels

atheneum

ouder

Sanne Timmermans    

havo

personeel    

Ivo Windmuller (vz.)

atheneum

personeel         

Roel Moonen (secr.)         

atheneum

personeel

Roy Bolech

gymnasium

personeel

Hans Hotterbeekx

gymnasium

personeel

Anja Loonen

havo

personeel

Adriana Prinsen

gymnasium

 

De GMR is bereikbaar via de secretaris, Roel Moonen, ro.moonen@trevianum.nl.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023