Schoolplan

Schoolplan

Het huidige schoolplan geldt voor de periode 2023 - 2027. Het schoolplan is het strategisch koersplan voor die planperiode en is de basis voor beleid van Trevianum en het handelen van medewerkers in deze periode. Extern is het plan een middel tot dialoog met onze omgeving. Intern zal dit plan gebruikt worden:

  • als planningsdocument voor ontwikkeling op een aantal terreinen zoals onderwijs, begeleiding,
  • voor personeel, ICT, financiën en materiële zaken,
  • als een belangrijk kwaliteitsinstrument,
  • als document ter verantwoording aan de overheid: de wettelijke verplichte functie.

Het volledige schoolplan is hier te downloaden.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023