Diensten

Diensten

Bedrijfsvoering 

De directie Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor diensten op het gebied van financiën, personeelszaken, leerlingenadministratie, boekenfonds, roosterzaken, conciërgerie, schoonmaak en ICT. Bedrijfsvoering verzorgt op deze terreinen de interne dienstverlening, advisering en (externe) verantwoording. De directie omvat een tweetal diensten: Financiën & administratie en Facilitaire zaken.

Directeur Bedrijfsvoering is dhr. G.P.A.W. van der Sterren MSc. 
Hij is bereikbaar via het telefoonnummer (046) 420 69 71 of per e-mail g.sterren@trevianum.nl. 

dhr. G.P.A.W. van der Sterren MSc

Financiën en administratie 

De dienst Financiën & Administratie bestaat uit een drietal afdelingen ten behoeve van de financiële, personele en leerlingenadministratie. Deze dienst is ook verantwoordelijk voor inkoop, verzekeringen en het boekenfonds.

Hoofd van de dienst Financiën & Administratie is dhr. S. Kivits.
Hij is bereikbaar via het telefoonnummer (046) 420 69 33 of per e-mail s.kivits@trevianum.nl. 

Facilitaire zaken 

De dienst Facilitaire zaken draagt zorg voor de huisvesting, het beheer en het onderhoud van de gebouwen, en voor de beveiliging en brandpreventie. Voorts verzorgt zij de baliefunctie, alsook de catering, conciërgerie en de schoonmaakdienst. Tot slot vallen de reprodiensten en de toezichthoudende functie eveneens onder deze dienst.

Hoofd van de dienst Facilitaire zaken is dhr L. van Dokkum.
Hij is bereikbaar via het telefoonnummer (046) 420 69 44 of per e-mail l.dokkum@trevianum.nl

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024