College van Bestuur en Raad van Commissarissen

College van Bestuur en Raad van Commissarissen

Stichting Trevianum kent statutair als organen een Raad van Commissarissen en een College van Bestuur.

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting, het beleid van het College van Bestuur, de algemene gang van zaken binnen de stichting, en de door haar in stand gehouden scholen.

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen:

Mevrouw drs. A. Christophe (voorzitter)
Mevrouw drs. J. Heuperman (lid)
De heer M.P.J. Lijssen RA (lid)
De heer R.W.A. Neilen MBA (lid)
De heer G. Wintjens (lid)

College van Bestuur

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het College van Bestuur. Dit college bestaat uit ten hoogste twee personen, van wie er één voorzitter is. Het College van Bestuur heeft alle bevoegdheden die tot het bevoegd gezag behoren en niet door wet of statuten aan de Raad van Commissarissen zijn toegekend. Tevens vervult het de functie van werkgever. Bij de vervulling van de taken en bevoegdheden richt het College van Bestuur zich intern naar het doel, de grondslag en het belang van de door de stichting in stand gehouden scholen, en naar het belang van de samenleving. Naar externe partijen vertegenwoordigt het College van Bestuur de stichting.

Op dit moment kent Trevianum een eenhoofdig College van Bestuur. Onze voorzitter College van Bestuur is mevrouw drs. J. Baart MGM.

Het bestuur en de Raad van Commissarissen worden ondersteund door de bestuurssecretaris, mevrouw drs. H.J.M. Hornesch.

Indien u contact zoekt met de Raad van Commissarissen, kunt u contact op nemen met mevrouw H.J.M. Hornesch (bestuurssecretaris), tel. (046) 420 69 87 of per mail, h.hornesch@trevianum.nl

Indien u contact zoekt met de voorzitter College van Bestuur, kunt u contact op nemen met mevrouw K. Dullens (bestuurssecretaresse), tel. (046) 420 69 65 of per mail, k.dullens@trevianum.nl.

 

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024