Onderwijsdirectie

Onderwijsdirectie

Stichting Trevianum behartigt de belangen van Trevianum scholengroep. Deze scholengroep omvat drie zelfstandige scholen, te weten Havo Trevianum, Atheneum Trevianum en Gymnasium Trevianum. Binnen het grotere bestuurlijk verband van de scholengroep wordt op deze manier inhoud gegeven aan de kleinschaligheid van organisatie en onderwijs. Grootschaligheid in bestuurlijk opzicht maakt optimale inzet van personeel en middelen mogelijk, terwijl de drie afzonderlijke scholen een voor de individuele leerlingen kleinschalige leeromgeving creëren.

De onderwijskundige leiding van elke school berust bij een onderwijsdirecteur. Deze wordt ondersteund door een aantal teamleiders die zowel in de onderbouw als de bovenbouw van de betreffende school werkzaam zijn. Diensten als financiën, ICT en de facilitaire dienst worden centraal geleid door de directeur bedrijfsvoering.

De onderwijsdirecteuren zijn

 
N. Koolen - Atheneum Trevianum

N. Koolen, MSc
Havo onderbouw en Atheneum 

V.J. Westerwoudt - Gymnasium Trevianum

V.J. Westerwoudt
Havo bovenbouw en Gymnasium 

 

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024